SVETLOTECHNIKA

Jednou zo základných hygienických požiadaviek obytných miestností resp. priestorov s trvalým pobytom ľudí je nárok na ich denné osvetlenie a preslnenie. Svetlotechnický posudok objektu preukáže napríklad, či nedochádza k neprípustnému zatieneniu okolitých objektov vplyvom navrhovanej stavby, alebo či navrhovaný objekt bude mať dostatočne vyhovujúce požiadavky denného osvetlenia vlastných vnútorných priestorov. Svetlotechnika ovplyvňuje výšku, hmotu objektu, jeho geometrické parametre navrhovaných priestorov a parametre jeho osvetľovacích otvorov, preto je veľmi úzko spätá s architektúrou. Architekt s využitím týchto vedomostí značne zefektívňuje projekčné práce, čo je dôležité pri tvorbe najmä v hustejšie zastavaných okalitách.

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU