Architektúra je dokonalá hra formy vo svetle.
"Le Corbusier"

Vitajte na stránke WWW.ARCHIZA.SK, ktorá bola založená najmä pre záujemcov o architektonické a projektové služby s pôsobnosťou nielen v okrese Pezinok. Od roku 2005 vykonávame všetky stupne projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie, dokumentáciu pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie a realizačné projekty rôznych druhov stavieb, no prevažne stavieb na bývanie ako sú rodinné domy.